Korncirkler og vores trossystem

af Jonah Ohayv 7/2004

I en artikel fra Politiken den 5.7.04, "Fire korncirkler og et paradigmeskifte", finder vi en af korncirklernes mest interessante virkninger på mennesker. (Se artiklens tekst her.) En kristen/buddhistisk/hinduistisk healer lade sig inspirere af en dansk korncirkel, han vandrer ind i, og bobler over af metafysisk optimisme og kritik af det etablerede verdenssyn.

Som inspirationskilde er det næsten ligegyldigt om en bestemt korncirkel sandsynligvis er menneskeskabt eller kan påvises at være skabt af en anden, men ukendt energi. Uanset oprindelsen har den nemlig ofte en dybt inspirerende virkning på mange besøgende.

De følgende fakta kommer sjældent med i mediedækningen af emnet, fordi de er så udfordrende for vores blinde tryghed:

Foruden de fupcirkler, en del spøgefugle har lavet, er der skudsikre videnskabelige og geometriske beviser for, at hundredvis af korncirkler, undersøgt med laboratoriemetoder og -kontrol, er skabt af en ukendt blanding af elektriske og magnetiske kræfter. Disse kræfter strømmer åbenbart ned højt oppefra, intelligent styret af en præcis teknologi, vi så vidt vides ikke selv mestrer. Man kan læse mere om detaljerne på www.korncirkler.dk/videnskab.html.

I ca. tyve tilfælde siden 1970, hvor øjenvidner sammen og enkeltvis har set en "agte" korncirkel blive dannet om dagen, siges samstemmende, at samtlige strå kort blafrede for derefter at falde ned i deres sirlige mønstre på mindre end 20 sekunder, uanset om korncirklen blev hundredvis af meter.

Disse oftest oversete fakta og vidnesbyrd gør, at vores normale, trygge løsningsmodeller er sat ud af spil. Vi får svært ved at komme uden om sprækken: "Der er mere mellem himmel og jord". Hvilke forklaringer vi så putter i sprækken afhænger af vores egen intuition, ønsketænkning, fordomme og graden af vores nysgerrighed.

Med et ærligt og grundigt studie af fakta omkring fænomenet korncirkler - lige som med mange andre parapsykologiske emner, så som telepati, healing, alternativ behandling, UFOer, ånder osv. - mister vi vores skråsikre forklaringer og bortforklaringer. Her mister vi illusionen om vores kontrol over verden, og vi må åbne for andre lag af virkelighed.

Som med tryllekunstnumre, har ingen lyst til at fremstå som naive ved at tro, at et menneskeskabt synsbedrag er et ægte mirakel. Og derfor er mange mennesker skeptiske overfor samtlige korncirkler, fordi en vis procentdel er fup. Mange skøjter over eller fortrænger helt en neutral logisk accept af de videnskabelige beviser m.m. Man vil være på den sikre side - om man så skal benægte sin egen sunde fornuft - fordi konsekvensen af at gøre plads til det ukendte er, at man må udvide sit verdensbillede og i sidste ende måske revidere sin livsstil.

Og der rammer artiklens mystiker plet - nu og i det lange løb har vi desparat brug for grundige forandringer. Det er så sandt, at vi trænger til og er i gang med et stort paradigmeskifte, et nyt syn på verden og virkeligheden og på vores egen personlige, daglige virkelighed. En opgradering af livskvalitet på bekostning af den nuværende ekstreme dyrkelse af forbrug og det materielle er en del af vejen.

Den i artiklen omtalte korncirkel fra Gummerup på Vestfyn, fundet den 28.6.04, bestod af usammenhængende, ujævne stier af varierende bredde, dens kanter var udflydende, cirkelområderne var ikke cirkelformede, stråene lå mange steder på kryds og tværs og mønstret kunne påbegyndes fra en tilgængelige sti bag ved huset. Kort sagt har vi her et kaotisk og sjusket hærværk på en hel mark. Ikke destro mindre ser vi, at artiklens mystiker er dybt inspireret af den.

klik
foto ved Per Christian Christensen

Til sammenligning se de harmoniske proportioner og skønheden overalt i de to fotos af korncirkler fundet på ca. samme tidspunkt i England. Og de inspirerer eksempelvis mig, selv om jeg ikke kender deres oprindelse, årsag eller mulige mening.

klik
Korncirkel ved Honey Street, den 16.6.04

Korncirkel ved Milk Hill, den 26.6.04
fotos ved Lucy Pringle


Jonahs e-mail: jonah102@gmail.com