Korncirkler som et evolutionært puf
til vores verdensanskuelse og vores intellekt.

1.

En interessant ting, som er vanskelig at overse, er, at det bedste overblik over en korncirkel fås enten fra luften over den eller jorden under den. Det ser derfor ud til, at skabelsen af den finder sted fra en af de to retninger, begge utilgængelige platforme for os som gående primater. Vort syn er sædvanligvis begrænset af vores højde.

At skabe levende cirkler som disse så nær ved fuldkomne i levende marker kræver en viden om praktiske energi-teknologier inden for fysik, som er vores meget overlegen, især da disse virker nøjagtigt ind på biologiske enheder, så som mange arter af sensitive planter i vækst og som mennesker. Skaberne må også vide, hvordan man hurtigt og præcist manipulerer naturens basale elementers mikro-adfærd. Dette alene beviser, at mere udviklede eller højere væsener end os eksisterer og giver udtryk for sig selv i vores “baggård”. Deres geometriske legende raffinement og deres kendskab til essensen af vores filosofiske historie, som vi selv stort set har glemt, viser et niveau af bevidst kunnen og mentalt repertoire, som rækker ud over vore nuværende evner og vor nuværende forståelse.

I vore gentagent lineære, rektangulære afgrødemarker - som et supplement, der er så bemærkelsesværdigt, at det ser ud til at stå i kontrast til vore moderne metoder til landbrugsmæssig overlevelse - implicerer den varierede skønhed (selv andenhånds i fotografier) og den komplekse orden af de mange korncirkelsymboler næsten imod vores vilje en række forbedringer, forslag og ideer. Er denne præsentation et kodet alternativ til den sandsynlige fremtid, som vi dagligt er i gang med at fremavle for os selv og for vort omgivende miljø?

Een universel videnskab eller et universelt sprog kunne bestå af frekvenser, præcise niveauer, tal eller størrelser, skikkelser og former, typer af bevægelse, relationer mellem tid, materie og energi. Metaforisk bærer disse korncirkel-formationer i sig andre dimensioner, f. eks. gennem en implicit invitation igennem selve den geometriske figurs form til os om at fuldende eller fortsætte dens konstruktion. Ilyes har påpeget, at de blandt andet medinddrager undervisning i bevidst “manifestation” og mener, at cirklerne udtrykker harmonier, som vi også består af på dybere niveauer.

Ud over rigdommen af bogstaveligt “betydende” indhold, hentydningen til eller grafisk illustration af noget andet (så som galakser, eklipser, atomare konstruktioner, mulige energi-redskaber o.s.v.) har selve det faktum, at disse formationer manifesterer sig, en psykologisk virkning på os, som, hvis denne virkning er tilstrækkelig udbredt, kan påvirke vores samfund og art. Se f.eks. her nødvendigheden af gruppetænkning, af tværfaglig forskningsteamwork, for der er bare for mange komplicerede vinkler for én type af specialist til at registrere eller regne ud.

Bortset fra umiddelbarheden, er der overraskende lidt forskel mellem formationernes indhold, der tolkes som ideer, som er akut nødvendige for vores overlevelse i selve vores nærmeste fremtid - og det, der anses for at være ønskelige, tilbudte og abstrakte ideer, som er nyttige for vores almene evolution til højere dimensioner.

2.

Måske er variationer af disse symboler eller principperne, som de indeholder og udstråler, almene temaer i livet i Universet. Det siges, at hvert diagram afgiver sin unikke energi, som kan anvendes på forskellig måde. Måske transmitterer hvert enkelt “skyggen” af sin egen kreative energi. Da vi underbevidst er i resonans med disse mønstre, i ærefrygt eller henrevet over deres skønhed, kompleksitet og nuværende uforklarlighed, er det måske sådan, at disse harmoniske vibrationer, som vi opfatter underbevidst, stimulerer os gennem en række løft, som indirekte skubber os ind i de næste dimensioner. At henrykke os ind i mentalt fællesskab er måske én definition på initierende kommunikation.

En kode kan betragtes som en inspiration, der er givet til at nå den mentale referenceramme og sindstilstand og de dermed forbundne ideer og den efterfølgende viden, som er nødvendig for at tyde den. Hologrammer i mange lag kan højst sandsynligt transcendere det udviklingstrin af egobaseret bevidsthed, som vi har nået. Ved at gengive en geometrisk forms “flow” i vor egen sindstilstand, i vores tanker, følelser og vor stemning - ved på en måde at gå ind i og prøve at smelte sammen med de frekvenser, som en cirkel fastholder - med dem som skabte den - træder vi i resonans med den, og vi vil da erfare og forstå nogle af dens iboende betydninger. Først opnår du den rette sindsstilstand og får fat i den generelle ide, men for virkelig at forstå må du direkte erfare og være i stand til at gengive eller respondere i overensstemmelse med de modtagne stimuli.

De sanser, vi bruger, når vi betragter og tænker, kan kun fange de opfattelser af ydre virkelighed, som er på deres eget niveau. For at kunne observere, forbinde og direkte forstå mere, må vi udvikle finere sansning. Hvis vi skal kunne forstå disse ærefrygtindgydende og smukke figurer, medfører det helt sikkert en forøget kommunikation mellem de måder, som vore to hjernehalvdele fungerer på. En opgradering af den seriøse brug af højre hjernehalvdels opfatning (de non-verbale, billedlige, musikalske, modtagende, intuitive, feminine funktioner) så vel som vore fortsatte brug af venstre hjernehalvdels rationalitet (de matematiske, verbaliserende, undersøgende, lineære maskuline funktioner).

Når vi derfor betragter cirklerne (hvad de viser, og hvad de indebærer i sig), stimuleres vi til at udvikle os intellektuelt, hvilket fører os mod meta-intellektuelle og spirituelle niveauer - en vækstproces, som nødvendigvis tager år, og som på et globalt plan sandsynligvis tager mere end en generation. Cirklerne er allerede dukket op i det mindste siden 1970erne, og har været særdeles synlige siden omkring 1990. De kunne bl.a. være en venlig lokkelse til vores videre evolution.

Vi modtager ideer at tænke over (selve manifestationen af cirklerne, foruden deres givne symboler), men vi skal selv tænke - måske er de endog en delvis skjult ansporing hertil. Som i den bedste sokratiske undervisningsmåde og pythagoræiske tradition vejledes vi gennem vore egne tentative hypoteser, opildnet af vort ønske om at nå til følgerigtige svar, mens læreren altid er flere skridt foran. Derfor har de præsenterede gåder (korncirklerne) i deres progressive vækst dele, som er udeladt med forsæt, som nøgler til forståelse og som komplikationer, der skærper vores appetit.

copyright Jonah Ohayv 3/2000

oversat af Birgit Enggaard Nielsen 2008