Arkiver for internationale korncirkler

Her ses hurtigt mange af de rapporterede korncirkler fra hele verden. Samlingen er dog langt fra total. En del andre lande har hjemmesider om korncirkler med enten få fotos eller få formationer. Endnu andre lande har ingen Internetside og endeligt, mange korncirker når aldrig at blive nationalt omtalt eller kendt.


England

Lucy Pringle viser nogle af sine fremragende fotos af de fleste britiske korncirkler år for år siden 1990 på http://www.lucypringle.co.uk/photos. Klik her.

Peter Sørensen har ligeledes pragtfulde fotos af mange engelske cirkler fra 1999 til nu på http://cropcircleconnector.com/Sorensen/PeterSorensen99.html. Klik her.

Busty Taylor har også gode fotos af britiske formationer fra 1998 til nu på http://www.busty-taylor.com/cropper/98busty2.htm. Klik her.

Crop Circle Connector er næsten altid den første til at vise de nyeste britiske cirkler fra den seneste sommer. Klik under "latest circles" her eller på http://www.cropcircleconnector.com for feltrapporterne.

På The Crop Circle Website på http://thecropcirclewebsite.50megs.com kan du ofte finde den præcise lokale beliggenhed af en ny britisk korncirkel. Start her og klik frem til den ønskede måned og formation, og så på "map".

Tyskland

Tyske korncirkler fra 2004 - 2007 findes her
http://www.x-cosmos.it/cropcircles/index.php?filterdrzava=Germany&filtergodina=2004&filtermjesec=&Submit=Show+records.

Flere tyske fotos fra 1998 - 2005 ses her på http://www.visiblesigns.de.

Endu flere tyske fotos fra 2001 - 2003 ses her på http://archiv.fgk.org.

Holland

Hollandske korncirkler fra 1979 til nu findes her på http://www.dcca.nl/dcca.

Schweiz

Schweiziske korncirkler fra 1993 til nu findes her på http://www.kornkreise.ch/9-archiv/d/KornkreisFrameSet.htm.

Frankrig

Franske korncirkler fra 1954 indtil nu findes her på http://www.culture-crop.com/cropcirclefrance.htm.

Italien

Italienske korncirkler fra 2005 til nu findes her på http://www.cropfiles.it/archivio.html.

Canada

Canadiske korncirkler, hvilke går tilbage til 1925, findes her på http://www.cccrn.ca/cccrn/formationarchives.html.

Øvrige Skandinavien

Martin Keital, som er Skandinaviens dygtigste korncirkelekspert, viser de finske korncirkler fra 1996 til nu her på http://www.martinkeitel.net/cropcircles. Klik "Articles and Research".

Du finder norske korncirkler og iscirkler fra 1995 til nu her på http://www.kornsirkler.org.

Hele verden

Crop Circle Connector har også en international afdeling for den seneste sommers korncirkler. Fra f.eks. april 2010 til marts 2011 klik på http://www.cropcircleconnector.com/inter2010/inter2010.html for feltrapporterne. I følgende år skifter du bare årstallet i adressen.

Paul Vigay har en af verdens mest dækkende internationale databaser med ca. 35 landes korncirkler - findes her på http://ccdb.cropcircleresearch.com.

Mange landes formationer med fotos og oftest diagrammer ses her på http://www.x-cosmos.it/cropcircles.

For at se statistikker for korncirklers oprindelsesland og årstal siden 1995 se her på http://www.kornkreise-forschung.de/textStatistics.htm.


For flere hjemmesider, formationer og detaljer kig grundigt igennem specielt det første del af vores linksside her på http://www.korncirkler.dk/cclinksb. Opdager du nye gode hjemmesider, husk venligst at informere os.

Korncirkelforeningens e-mail: jonah102@gmail.com